ติวฟิสิกส์ เรียนฟิสิกส์ออนไลน์ ระดับ ม.ปลาย ฟิสิกส์ ม.4 ม.5 และ ม.6 ในรูปแบบ VIRTUAL REALITY (VR) เพื่อสอบ PAT รับตรง โควต้า วิชาสามัญ

...

ความน่าสนใจของวิชาฟิสิกส์ ม.4 ม.5 ม.6       

      ส่วนมากเราศึกษาวิชาฟิสิกส์ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ บางที่อาจค้นพบสิ่งใหม่ที่ใหญ่กว่าหรือเล็กกว่า เร็วกว่าหรือช้ากว่า อ่อนแอกว่าหรือแข็งแรงกว่า แต่น้อยคน-น้อยคนเหลือเกิน-ที่ศึกษาฟิสิกส์เพราะเห็นว่าฟิสิกส์มีสิ่งที่น่าพิศวง ประหลาด อัศจรรย์ใจ งงงวย ไม่ใช่อยากจะรู้ว่าสิ่งต่าง ๆ เหล่านั้นทำงานหรือดำเนินไปได้อย่างไร แต่อยากรู้ว่าทำไมจึงทำงานหรือดำเนินการได้ มีอะไรอยู่ลึก ๆ ที่ก้นบึ้งของสิ่งต่าง ๆ เหล่านั้น สรุปฟิสิกส์สำหรับสอบเข้ามหาลัย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 จนถึงปี 2559 โดยแยกเป็นบทๆ ตามเรื่องต่างๆ เพื่อฝึกความชำนาญ และสามารถมองเห็นแนวข้อสอบเพื่อคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยต่างๆ ได้ โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

หนทางที่ดีทำอย่างไร
      ผู้สอนเชื่อว่าหนทางที่ดีที่สุดในการเรียนวิชาฟิสิกส์ คือ ไม่เพียงแต่อ่านหรือศึกษาเท่านั้น แต่ให้อ่านคำถามแล้วหยุดเพื่อคิดคำนึงถึงคำถามนั้น ๆ อย่างลึกซึ้ง บางคำถามคิดในใจออก อาจคิดไม่เหมือนกันก็ได้ จดไว้เป็นความพึงใจของตนเอง ต่อมานำออกเผยแพร่ ทำให้ผู้อื่นคิดสนุกไปด้วย ในชีวิตประจำวัน เราจะเห็นการเคลื่อนที่ของสิ่งต่าง ๆ มากมาย หลากหลายรูปแบบ เช่น การเคลื่อนที่ของอวัยวะต่าง ๆ ของคนเดิน นกบิน รถยนต์แล่น และใบไม้ร่วง เป็นต้น เมื่อพิจารณาการเคลื่อนที่เหล่านั้นแล้ว จะพบว่า มีส่วนใหญ่ลักษณะซับซ้อน เช่น มีทั้งเส้นทางการเคลื่อนที่เป็นแนวเส้นโค้งวกวน เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจการเคลื่อนที่ เราจะเริ่มศึกษาจากการเคลื่อนที่เฉพาะในแนวเส้นตรงก่อน แล้วจึงจะขยายความเข้าใจกับการเคลื่อนที่ในสองและสามมิติ หรือในลักษณะที่ซับซ้อนขึ้นตามลำดับ ฟิสิกส์ ม.4-ม.6 ในชีวิตประจำวัน ไม่ได้ใช้ทฤษฎีลึกซึ้งแต่อย่างไร ผู้สอนต้องการให้ เว็บไซต์แห่งนี้ใช้ในการเรียนสำหรับเสริมความเข้าใจ เสริมความนึกคิดเชิงฟิสิกส์ หากฉงนก็สามารถตรวจสอบตามทฤษฎีเบื้องต้นได้ คำถามส่วนใหญ่นึกวาดภาพในใจจะมองออกบอกได้ ไม่ต้องเสียเวลาคำนวณตามทฤษฎี ฝึกบ่อย ๆ จะคิดได้เร็ว คิดได้ไว ไม่ผิดพลาด ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ผู้เขียนใช้ภาษาง่าย ๆ ใช้รูปประกอบ เป็นเรื่องสั้น จบในตัวเอง สามารถเริ่มต้นอ่านเรื่องใดก่อนหลังได้ มีบางเรื่องที่เห็นว่าควรทราบ, โมเมนตัมของนักวิ่ง-นักว่ายน้ำ ของรางโค้ง, ลูกรอกที่แกนหมุนไม่อยู่ตรงกลางมีประโยชน์มากกับการยิงธนู, ไต้ฝุ่น, สนุกเกอร์, อัตราเร็วไม่ใช่พลังงาน, เลี้ยวเร็ว เป็นต้น

การเรียนในยุคไอที

      ฟิสิกส์เสริมการเรียนรู้ออนไลน์เป็นการนำเสนอเพื่อเป็นแนวทางให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ตลอดจนครู อาจารย์ และผู้สนใจทั่วไป รู้จักคิดคำนึงเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวในชีวิตประจำวันในเชิงสร้างสรรค์ มองให้ลึกซึ้ง มองให้ออก บอกให้ได้อย่างถูกต้อง ผู้สอนต้องการเน้นให้เห็นว่า “ฟิสิกส์” ไม่ได้ยากอย่างที่คนทั่วไปคิด ทำให้เกิดความอยากรู้อยากเห็น อยากคิดอยากทำเพิ่มขึ้น ๆ – เรียนฟิสิกส์อย่างไรให้สนุก เรียนฟิสิกส์ไปทำไม ฟิสิกส์มีประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันของคนเรามากมาย ไม่แพ้คณิตศาสตร์ สมดังที่มีผู้กล่าวว่า คณิตศาสตร์เป็นภาษาของฟิสิกส์ ม.4-ม.6 และในระดับมหาวิทยาลัย

เรียนฟิสิกส์ ม.4 ม.5 ม.6 อย่างไรจึงจะเข้าใจ

      มีนักเรียนเป็นจำนวนมากที่ประสบปัญหาในการเรียนวิชาฟิสิกส์ บางคนเรียนเข้าใจแต่ทำการบ้านไม่ได้ บางคนสนใจแต่เรียนเท่าใดก็ไม่รู้เรื่อง เพราะวิชาฟิสิกส์ประกอบด้วยกฎเกณฑ์อันเป็นผลจากการทดลองเกี่ยวเนื่องกัน การเรียนให้ได้ผลดี นักเรียนต้องหมั่นศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และทำแบบฝึกหัดให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ จึงจะสามารถพิชิตข้อสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยได้ เพื่อให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ผู้สอนจึงได้จัดทำเว็บไซต์เพื่อการเรียนวิชาฟิสิกส์ แห่งนี้ขึ้นมา โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนสามารถศึกษาด้วยตนเองได้ ตามลำดับขั้นตอนดังนี้

ขั้นที่ 1 ศึกษาสรุป-สูตร-นิยามต่าง ๆ จนเข้าใจแจ่มแจ้งตรงกับที่เคยเรียนมาแล้ว จำเป็นกฎให้ได้อย่างแม่นย่ำ

ขั้นที่ 2 ทำแบบฝึกหัดจากแบบเรียนด้วยตนเอง ข้อใดทำไม่ได้ค่อยศึกษาจากเฉลยอย่างจริงจัง โดยเริ่มพิจารณาจากหลักคิดก่อน

ขั้นที่ 3 ทำแบบทดสอบพื้นฐานอันประกอบด้วยโจทย์วัดความเข้าใจ และข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ต้องทำให้ได้ภายในเวลาอันจำกัด ถ้ายังทำได้ให้กลับไปเริ่มขั้นที่ 1, 2 อีกครั้ง

ขั้นที่ 4 โจทย์ยากเป็นแบบฝึกหัดที่เก็งแนวข้อสอบไล่ และข้อสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย ขอให้ศึกษาโดยละเอียด  

     เว็บไซต์แห่งนี้คงให้ประโยชน์แก่นักเรียน และผู้สนใจมากพอสมควร พร้อมกันนี้ก็ขออวยพรให้นักเรียนจงประสบผลสำเร็จในการสอบทั้งปวงได้ตามต้องการ หากมีข้อบกพร่องต้องขออภัย และยินดีรับฟังความคิดเห็นทั้งมวล เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

http://www.phrabatnampu.org/

ไออุ่นอัมพวัน

ฟิสิกส์ ม.4

Visitors: 52,687